دکتر پری رحیمی

کد نظام پزشکی : -

دکتر پری رحیمی
تهران پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی تعداد بازدید : 44

آدرس : تهران - تهران: خیابان وحدت اسلامی ; میدان وحدت اسلامی بن بست رازی بیمارستان پوست رازی


تلفن های تماس :

021 5563 0553

هم
درد
اول
.
.
.