دکتر ایفا اعتصامی

کد نظام پزشکی : -

دکتر ایفا اعتصامی
تهران پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی تعداد بازدید : 43

آدرس : تهران - تهران: خیابان وحدت اسلامی ; میدان وحدت اسلامی بن بست رازی بیمارستان پوست رازی


درمانگاه زیبایی (ژل -بوتاکس)\nکلینیک ویژه - شیفت عصر\nدرمانگاه اورژانس\nکلینیک ویژه - شیفت صبحهم
درد
اول
.
.
.