دکتر دکتر سارا صفیاری

کد نظام پزشکی : 105094

دکتر دکتر سارا صفیاری
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 10

آدرس : تهران - درمانگاه بیمارستان پیامبران روزهای دوشنبه از ساعت ? تا ?\n\nدرمانگاه مهر پرند در شهر پرند دو شنبه ها ساعت ?? تا یک \n\nدرمانگاه راهپویان شفا در جنت اباد شمالی خیابان انصارالمهدی روزهای یکشنبه


تلفن های تماس :

09397744244

هم
درد
اول
.
.
.