دکتر سارا صفیاری

کد نظام پزشکی : 105094

دکتر سارا صفیاری
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 26

آدرس : تهران - درمانگاه بیمارستان پیامبران روزهای دوشنبه از ساعت ? تا ?\n\nدرمانگاه مهر پرند در شهر پرند دو شنبه ها ساعت ?? تا یک \n\nدرمانگاه راهپویان شفا در جنت اباد شمالی خیابان انصارالمهدی روزهای یکشنبه


تلفن های تماس :

09394477244


متخصص زنان و زایمان
دوره های گذرانده شده :
متخصص زنان و زایمان
خدمات قابل ارائه
متخصص زنان و زایمانهم
درد
اول
.
.
.