دکتر شهرام یوسف پور

کد نظام پزشکی : -

دکتر شهرام یوسف پور
تهران پزشک فوق تخصص داخلی گوارش و کبد تعداد بازدید : 61

آدرس : تهران - تهران، خیابان پیروزی، نبش خیابان سوم نیرو هوایی، روبروی داروخانه اطمینان


تلفن های تماس :

۰۲۱-۷۷۴۷۵۵۶۶

هم
درد
اول
.
.
.