دکتر یاسر مرآتی

کد نظام پزشکی : -

دکتر یاسر مرآتی
تهران پزشک متخصص داخلی تعداد بازدید : 306

آدرس : تهران - تهران، خیابان پیروزی، اول خیابان پنجم نیرو هوایی، پلاک ??


تلفن های تماس :

۰۲۱-۷۷۴۲۴۳۶۴


بیمه‌های طرف قرارداد‌\nنیروهای مسلح\nتامین اجتماعی\nکارمندان دولتهم
درد
اول
.
.
.