دکتر سید کامران سرامی پور

کد نظام پزشکی : -

دکتر سید کامران سرامی پور
تهران پزشک فوق تخصص داخلی گوارش و کبد تعداد بازدید : 73

آدرس : تهران - تهران، فلکه سوم تهرانپارس، بیمارستان تهرانپارس، بخش درمانگاه


تلفن های تماس :

۰۲۱-۷۷۸۶۷۵۰۴

هم
درد
اول
.
.
.