دکتر دکتر نگین حدادی

کد نظام پزشکی : 114323

دکتر دکتر نگین حدادی
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 45

آدرس : تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی ،پایینتر از میدان پونک،نرسیده به همت،خیابان مخبری،پلاک??،ساختمان باران،واحد? در پزشک یاب قابل مشاهده است.


تلفن های تماس :

02146131693


شنبه ? الی? بعداز ظهر دوشنبه ? الی ? بعداز ظهر پنج شنبه ? الی??هم
درد
اول
.
.
.