دکتر بهروز فرزانگان بیدگلی

کد نظام پزشکی : -

دکتر بهروز فرزانگان بیدگلی
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 22

آدرس : تهران - خیابان شهید باهنر (نیاوران) - دارآباد بیمارستان مسیح دانشور


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۷۱۲۲۰۰۰


شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 11:00هم
درد
اول
.
.
.