دکتر محمدمحسن همایی

کد نظام پزشکی : -

دکتر محمدمحسن همایی
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 35

آدرس : تهران - بلوار کشاورز - پلاک 183 - بیمارستان پارس


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۵۱

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۵۲

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۵۳

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۵۴


روزهای زوج در بیمارستان و در اتاق عمل حضور دارندهم
درد
اول
.
.
.