دکتر شهریار امینی

کد نظام پزشکی : -

دکتر شهریار امینی
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 24

آدرس : تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - بالاتر از خیابان مطهری (تخت طاووس) - بیمارستان تهران کلینیک


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۷۱۸۱۱۴

۰۲۱-۸۸۷۱۸۱۱۳

۰۲۱-۸۸۷۱۲۹۳۱

۰۲۱-۸۸۷۱۸۱۱۶

۰۲۱-۸۸۷۱۸۱۱۵

هم
درد
اول
.
.
.