دکتر مجید فاتح

کد نظام پزشکی : -

دکتر مجید فاتح
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 69

آدرس : تهران - سیدخندان، ابتدای بزرگراه رسالت، نبش خیابان ابوذرغفاری، بیمارستان رسالت


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۸۶۹۶۴۸

۰۲۱-۲۲۸۶۹۶۴۹

هم
درد
اول
.
.
.