دکتر فرشید غلامی

کد نظام پزشکی : -

دکتر فرشید غلامی
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 15

آدرس : تهران - میدان امام حسین(ع)، خیابان دماوند - بیمارستان بوعلی


تلفن های تماس :

۰۲۱-۳۳۳۴۸۰۳۶

۰۲۱-۳۳۳۴۸۰۳۷

۰۲۱-۳۳۳۴۸۰۳۸

۰۲۱-۳۳۳۴۸۰۳۹

۰۲۱-۳۳۳۴۸۰۳۵

هم
درد
اول
.
.
.