دکتر سیروس ناعمی

کد نظام پزشکی : -

دکتر سیروس ناعمی
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 17

آدرس : تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - پلاک 23 - بیمارستان کسری\nخیابان ولیعصر - نبش توانیر - بیمارستان دی


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۷۷۴۴۴۴

۰۲۱-۸۸۷۹۷۶۱۱

۰۲۱-۸۸۷۹۷۱۱۱





هم
درد
اول
.
.
.