دکتر تورج بابایی

کد نظام پزشکی : -

دکتر تورج بابایی
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 19

آدرس : تهران - ولی عصر - نبش خیابان نیایش - بیمارستان قلب شهید رجایی


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۳۹۲۱

هم
درد
اول
.
.
.