دکتر سیده زهرا فریطوس

کد نظام پزشکی : -

دکتر سیده زهرا فریطوس
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 19

آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ونک - نبش بزرگراه نیایش - بیمارستان قلب رجایی


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۳۹۲۱

هم
درد
اول
.
.
.