دکتر مرتضی صمیمی

کد نظام پزشکی : -

دکتر مرتضی صمیمی
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 8

آدرس : تهران - تهران، خیابان انقلاب، خیابان مظفر (صبای جنوبی) بیمارستان مدائن


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۴۶۹۲۰۵

۰۲۱-۶۶۴۱۹۵۹۹


دوشنبه هاهم
درد
اول
.
.
.