دکتر ایرج ضرغام

کد نظام پزشکی : -

دکتر ایرج ضرغام
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 29

آدرس : تهران - تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان میرعماد، کوچه 6 بیمارستان مهرداد


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۷۴۷۴۰۱


شنبه و یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8:00 الی 12:00هم
درد
اول
.
.
.