دکتر مژگان جعفری

کد نظام پزشکی : -

دکتر مژگان جعفری
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 8

آدرس : تهران - میدان آرژانتین، خیابان الوند بیمارستان کسری


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۲۱۱۱۰۰۰

۰۲۱-۸۸۷۹۷۶۱۱


یکشنبه و سه شنبه صبح هاهم
درد
اول
.
.
.