دکتر لیلی روزبه کارگر

کد نظام پزشکی : -

دکتر لیلی روزبه کارگر
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 36

آدرس : تهران - بلوار کشاورز ، خیابان ایتالیا، نرسیده به خیابان وصال شیرازی ، بیمارستان مصطفی خمینی


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۱

۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۲

۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۳

هم
درد
اول
.
.
.