دکتر رحیم رئوف

کد نظام پزشکی : -

دکتر رحیم رئوف
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 74

آدرس : تهران - خیابان ولیعصر، خیابان رشید یاسمی ، بیمارستان خاتم الانبیا\nمیدان سپاه، بلوار خبرنگار، شهرک صدف، بیمارستان نور شهریار


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۵۵۷۷۰۰۱

۰۲۱-۶۵۵۷۷۰۰۲

۰۲۱-۶۵۵۷۷۰۰۳

۰۲۱-۶۵۵۷۷۰۰۴

۰۲۱-۶۵۵۷۷۰۰۵

۰۲۱-۶۵۵۷۷۰۰۶

۰۲۱-۸۸۷۹۷۷۵۱

۰۲۱-۸۸۸۸۴۰۴۰

هم
درد
اول
.
.
.