دکتر احسان صنعتی

کد نظام پزشکی : -

دکتر احسان صنعتی
تهران پزشک متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی تعداد بازدید : 52

آدرس : تهران - تهران، پیروزی، ایستگاه صد دستگاه، مقابل خیابان عادلی، پلاک ???، واحد ?


تلفن های تماس :

۰۲۱-۳۶۶۰۲۹۲۳


بیمه‌های طرف قرارداد‌\nنیروهای مسلح\nتامین اجتماعیهم
درد
اول
.
.
.