دکتر محمدرضا آریانی

کد نظام پزشکی : -

دکتر محمدرضا آریانی
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 40

آدرس : تهران - تهران، خیابان مطهری، ابتدای کوچه فجر، ساختمان پزشکان سپید ??، طبقه همکف، واحد?


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۸۳۵۰۲۰

هم
درد
اول
.
.
.