دکتر ابوالفضل حسین زاده

کد نظام پزشکی : -

دکتر ابوالفضل حسین زاده
تهران پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه تعداد بازدید : 12

آدرس : تهران - چهار راه حسن آباد - روبروی بیمارستان سینا- مرکز جراحی محدود فرهنگیان


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۷۲۷۳۱۳

هم
درد
اول
.
.
.