دکتر دکتر پریسا مرتضوی مقدم

کد نظام پزشکی : 101387

دکتر دکتر پریسا مرتضوی مقدم
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 70

آدرس : تهران - شریعتی، روبروی مترو شریعتی، خیابان شواری(پمپ بنزین)، ساختمان پزشکان رازی، واحد 7

هم
درد
اول
.
.
.