دکتر طاهره بینایی

کد نظام پزشکی : -

دکتر طاهره بینایی
تهران روانشناسی بالینی تعداد بازدید : 51

آدرس : تهران - تهران، بین فلکه دوم و سوم، نبش خیابان ??? غربی، ساختمان پزشکان طبقه ?


تلفن های تماس :

۰۲۱-۷۷۸۶۸۴۲۰


دکترای روانشناسیهم
درد
اول
.
.
.