دکتر آمنه حاجی کرم

کد نظام پزشکی : -

دکتر آمنه حاجی کرم
تهران روانشناسی بالینی تعداد بازدید : 54

آدرس : تهران - تهران، ضلع شمالی ایستگاه مترو صادقیه، نبش کوچه هفتم، ساختمان آریا، طبقه ?، واحد ?


تلفن های تماس :

۰۲۱-۴۴۰۷۶۳۷۹

۰۲۱-۴۴۰۵۶۳۳۵


دوره های گذرانده شده :
دکترای مشاوره\n\nعضو انجمن علمی هیپنوتیزم ایران\n\nمتخصص مشاوره و روان درمانی\n\nمدرس دانشگاه\n\nعضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران\n\nعضو انجمن علمی روانشناسی ایران\n\nعضو انجمن علمی مشاوره ایرانهم
درد
اول
.
.
.