دکتر زهرا ترابی

کد نظام پزشکی : -

دکتر زهرا ترابی
تهران روانشناسی بالینی تعداد بازدید : 21

آدرس : تهران - تهران: ستارخان، خیابان نیاش، مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)


تلفن های تماس :

021-64354

هم
درد
اول
.
.
.