دکتر نصراله انصاری نژاد

کد نظام پزشکی : -

دکتر نصراله انصاری نژاد
تهران روانشناسی بالینی تعداد بازدید : 49

آدرس : تهران - تهران: تهرانسر - بلوار گل ها - بلوار لاله- پلاک 2- درمانگاه خیریه صاحب کوثر


بیمه‌ها: نیروهای مسلح-جانبازان، تامین اجتماعی -عادی، شهرداری، خدمات درمانی-کارکنان دولت، صداو سیما، خدمات درمانی - سایراقشار، بانک مرکزی، تامین اجتماعی-بیماران خاص، بانک ملی، صادرات، کمیته امدادهم
درد
اول
.
.
.