دکتر نغمه ترابی مزرعه ملکی

کد نظام پزشکی : -

دکتر نغمه ترابی مزرعه ملکی
تهران روانشناسی بالینی تعداد بازدید : 17

آدرس : تهران - تهران: خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از چهارراه لشگر، بیمارستان روزبه


تلفن های تماس :

02155419151

02155419152

02155419153

02155419154

02155419155

هم
درد
اول
.
.
.