دکتر مهسا گلستانی

کد نظام پزشکی : -

دکتر مهسا گلستانی
تهران روانشناسی بالینی تعداد بازدید : 18

آدرس : تهران - تهران: خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از چهارراه لشگر، بیمارستان روزبه


تلفن های تماس :

02155419151

02155419152

هم
درد
اول
.
.
.