دکتر ابوافضل محمدی

کد نظام پزشکی : -

دکتر ابوافضل محمدی
تهران روانشناسی بالینی تعداد بازدید : 15

آدرس : تهران - تهران: خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از چهارراه لشگر، بیمارستان روزبه


تلفن های تماس :

02155419151

هم
درد
اول
.
.
.