دکتر سید ابوالحسن آل محمد

کد نظام پزشکی : -

دکتر سید ابوالحسن آل محمد
تهران داروساز عمومی تعداد بازدید : 18

آدرس : تهران - خیابان طالقانی- میدان فلسطین- داروخانه فرانس پاستور


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۹۶۸۳۶۱


شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00هم
درد
اول
.
.
.