دکتر سید هاشم سزاوار سیدی جندقی

کد نظام پزشکی : -

دکتر سید هاشم سزاوار سیدی جندقی
تهران متخصص قلب و عروق تعداد بازدید : 201

آدرس : تهران - تهران: ستارخان، خیابان نیاش، مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

هم
درد
اول
.
.
.