دکتر دکتر علی اکبر زینالو

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر علی اکبر زینالو
تهران متخصص قلب و عروق تعداد بازدید : 16

آدرس : تهران - تهران: انتهای بلوار کشاورز - خیابان دکتر محمد قریب - پلاک 62 بیمارستان مرکز طبی کودکان


تلفن های تماس :

021 6147 9000

هم
درد
اول
.
.
.