دکتر شیرین عادل

کد نظام پزشکی : -

دکتر شیرین عادل
تهران دکترای تغذیه تعداد بازدید : 8

آدرس : تهران - بهشتی (عباس آباد) - خیابان صابونچی (مهناز) - پلاک 63 - ساختمان پزشکان ایران - طبقه سوم


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۷۴۳۷۹۶

۰۲۱-۸۸۷۶۶۳۳۱


شنبه و دوشنبه ساعت 15 الی 19هم
درد
اول
.
.
.