دکتر محسن عمادالدین

کد نظام پزشکی : -

دکتر محسن عمادالدین
تهران متخصص ارتوپدی تعداد بازدید : 201

آدرس : تهران - خیابان رسالت، خیابان بنیهاشم، میدان بنیهاشم،بن بست شقایق، پلاک 9 ، مرکز سلول درمانی رویان\nجهانشهر - میدان شهید مدنی - بیمارستان مدنی


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۳۳۹۹۴۹

۰۲۱-۲۲۳۳۹۹۵۰

۰۲۱-۲۲۳۳۹۹۵۱

۰۲۱-۲۲۳۳۹۹۵۲

۰۲۶-۳۴۴۲۷۰۰۱

۰۲۶-۳۴۴۲۷۰۰۲

۰۲۶-۳۴۴۴۲۵۵۱

هم
درد
اول
.
.
.