دکتر دکتر کوهسار نبوی

کد نظام پزشکی : -

دکتر دکتر کوهسار نبوی
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 20

آدرس : تهران - تهران، خیابان شیراز جنوبی، پایین تر از همت، کوچه ?? شرقی، پلاک ?، مرکز باروری و درمان ناباروری مام


دوره های گذرانده شده :
متخصص زنان و زایمان و نازایی\nفلوشیپ نازایی و آی وی افهم
درد
اول
.
.
.