دکتر دکتر فائزه فرهت

کد نظام پزشکی : 12998

دکتر دکتر فائزه فرهت
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 63

آدرس : تهران - :تهران ، خیابان شریعتی، روبروی خیابان دولت ، کوچه میرزا تاراج(سیروس سابق )، طبقه همکف ، پلاک ?


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۰۰۱۰۸۴

۰۲۱-۲۲۶۰۷۷۰۸

هم
درد
اول
.
.
.