دکتر دکتر ناهید علی محمد قدسی

کد نظام پزشکی : 14963

دکتر دکتر ناهید علی محمد قدسی
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 58

آدرس : تهران - خیابان امیراباد شمالی (کارگر شمالی) - خیابان دوم - پلاک 40 - واحد 17


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۳۵۸۹۳۶

۰۹۳۳-۱۹۳-۵۱۷۰


شنبه دوشنبه سه شنبه ها از ساعت ??-??هم
درد
اول
.
.
.