دکتر دکتر محبوبه ثقفی

کد نظام پزشکی : 89596

دکتر دکتر محبوبه ثقفی
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 97

آدرس : تهران - نازی آباد ، خ مدائن ، میدان بازاردوم ، جنب بانک پاسارگاد ،پلاک ???طبقه دوم


تلفن های تماس :

۰۲۱-۵۵۰۸۱۵۵۰

۰۹۳۵-۲۴۰-۷۶۵۲


شنبه ، دوشنبه ،سه شنبه از ساعت چهار ونیم تا هفت و نیم عصر\nچهارشنبه ها از ساعت یازده تا یکهم
درد
اول
.
.
.