دکتر دکتر خدیجه شادجو

کد نظام پزشکی : 45247

دکتر دکتر خدیجه شادجو
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 38

آدرس : تهران - آران و بیدگل - بیمارستان سیدالشهدا - بخش اطفال


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۶۷۱۲۰۵۶

۰۹۹۰-۰۹۹-۵۳۲۸


ویزیت با تعیین وقت قبلی از طریق تلفن مطب یا تلفن همراه منشی.هم
درد
اول
.
.
.