دکتر دکتر ترسا زریسفی

کد نظام پزشکی : 32984

دکتر دکتر ترسا زریسفی
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 16

آدرس : تهران - تهران، چهارراه پاسداران، میدان حسین‌آباد، خیابان جوانشیر، خیابان افتخاریان، ساختمان مریم، طبقه ?، داروخانه دکتر منتظری


تلفن های تماس :

۰۲۱-۲۲۹۶۱۷۷۴

۰۲۱-۲۲۹۶۷۶۳۹

هم
درد
اول
.
.
.