دکتر دکتر پوران هاشمی

کد نظام پزشکی : 35448

دکتر دکتر پوران هاشمی
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 28

آدرس : تهران - :تهران، خیابان امام خمینی، تقاطع کارون، ساختمان پزشکان کارون


تلفن های تماس :

۰۲۱-۶۶۳۵۲۲۸۸

هم
درد
اول
.
.
.