دکتر دکتر خدیجه ابراهیم نژاد آقمشهدی

کد نظام پزشکی : 9469

دکتر دکتر خدیجه ابراهیم نژاد آقمشهدی
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 22

آدرس : تهران - یوسف آباد خ اسدآبادی خ 60 ساختمان تابان ط اول واحد 108


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۶۱۵۵۹۶


شنبه و دوشنبه و پنج شنبه از ساعت 10:00 الی 14:00\nیکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16:00 الی 20:00هم
درد
اول
.
.
.