دکتر دکتر فاطمه قائم مقامی

کد نظام پزشکی : 45286

دکتر دکتر فاطمه قائم مقامی
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 30

آدرس : تهران - تهران\nولی عصر - خیابان زرتشت غربی - بیمارستان مهر


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۹۸۲۰۰۰

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۸۱

۰۲۱-۸۸۹۶۰۰۸۲


روزهای زوج ( شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ) از ساعت 12:00هم
درد
اول
.
.
.