دکتر دکتر پوپک یحیوی

کد نظام پزشکی : 73732

دکتر دکتر پوپک یحیوی
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 28

آدرس : تهران - خیابان مطهری خیابان فجر خیابان مداین پلاک 16 ساختمان پزشکان ارغوان ط 3 0 روبروی بیمارستان جم


تلفن های تماس :

۰۲۱-۸۸۴۹۲۳۵۲

۰۲۱-۸۸۴۹۲۳۵۳

۰۲۱-۸۸۴۹۲۳۵۴

۰۲۱-۸۸۴۹۲۳۵۵


دوشنبه صبح از ساعت 10:00 الی 14:00\nشنبه و چهارشنبه از ساعت 10:00 الی 19:00هم
درد
اول
.
.
.