دکتر دکتر اکرم شهامی

کد نظام پزشکی : 72060

دکتر دکتر اکرم شهامی
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 34

آدرس : تهران - تهران: اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 22 بهمن، شماره 6\nآدرس کلینیک: تهران : اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 22 بهمن، پلاک 21


تلفن های تماس :

02122980082

021-71062000

هم
درد
اول
.
.
.