دکتر دکتر افسانه تهرانیان

کد نظام پزشکی : 83252

دکتر دکتر افسانه تهرانیان
تهران متخصص زنان و زایمان تعداد بازدید : 265

آدرس : تهران - تهران - تهران: بزرگراه رسالت، بعد از اتوبان شهید باقری، خیابان شهید باغدارنیا(رشید شمالی)، نبش کوچه 162


تلفن های تماس :

021-75081


دانشیار دانشگاه\n\nرئیس بخش نیلوفر بیمارستان جامع بانوان آرشهم
درد
اول
.
.
.