دکتر دکتر رومینا روان بخش

کد نظام پزشکی : 23640

دکتر دکتر رومینا روان بخش
تهران پزشک متخصص جراحی عمومی تعداد بازدید : 8

آدرس : تهران - تهران: اقدسیه، ابتدای بلوار ارتش، ورودی اراج، خیابان 22 بهمن، شماره 6


تلفن های تماس :

02122980082

02129121070

02129121060

هم
درد
اول
.
.
.